Bản tin chính

Vấn đề sáp nhập T-mobile Mỹ

Vào ngày 11, 10 chính quyền địa phương, bao gồm cả bang New York , đã đệ đơn kiện lên tòa án Hoa Kỳ để ngăn chặn việc sáp nhập Smobile xếp hạng 4 và Sprint đặt T-mobile US tại công ty con của tập đoàn Softbank (SBG). Trong khi SBG rất muốn thực >>>Đọc tiếp

Bản tin chính

Khoảng 1600 du học sinh cư bất hợp pháp-Trường Tokyo Fukushi Daigaku ngừng tiếp nhận hồ sơ học sinh mới

Bộ Giáo dục, Văn hóa đã công bố kết quả khảo sát vào ngày 11 tại trường Tokyo Fukushi Daigaku (Tokyo, Toshima) rằng việc 1.600 du học sinh nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp là “trách nhiệm của nhà trường”. Bộ đã chỉ đạo việc dừng tiếp nhận >>>Đọc tiếp