Bản tin chính

Vấn đề sáp nhập T-mobile Mỹ

Vào ngày 11, 10 chính quyền địa phương, bao gồm cả bang New York , đã đệ đơn kiện lên tòa án Hoa Kỳ để ngăn chặn việc sáp nhập Smobile xếp hạng 4 và Sprint đặt T-mobile US tại công ty con của tập đoàn Softbank (SBG). Trong khi SBG rất muốn thực >>>Đọc tiếp