Khoảng 1600 du học sinh cư bất hợp pháp-Trường Tokyo Fukushi Daigaku ngừng tiếp nhận hồ sơ học sinh mới

Bộ Giáo dục, Văn hóa đã công bố kết quả khảo sát vào ngày 11 tại trường Tokyo Fukushi Daigaku (Tokyo, Toshima) rằng việc 1.600 du học sinh nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp là “trách nhiệm của nhà trường”. Bộ đã chỉ đạo việc dừng tiếp nhận hồ sơ tại của học sinh. Cũng xem xét giảm và không cung cấp các khoản trợ cấp trường tư. Chúng tôi kêu gọi các trường đại học quản lý kỹ lưỡng việc tuyển sinh sinh viên nước ngoài, và củng cố mạnh mẽ lập trường của họ để ngăn chặn sự gia tăng cư trú bất hợp pháp và làm việc bất hợp pháp.

Tại Tokyo Fukushi daigaku người ta đã phát hiện ra vào tháng 3 rằng nhiều sinh viên nước ngoài đã mất tích, và Bộ Giáo dục, v.v. đang điều tra. Theo kết quả khảo sát, trường đại học đã nhanh chóng mở rộng sự chấp nhận của sinh viên nước ngoài trong những năm gần đây. Trường đã nhận khoảng 12.000 hồ sơ của sinh viên nước ngoài trong năm 2016-2018, trong đó 1610 cư trú bất pháp, 700 học sinh nghỉ học và 178 học sinh bị đuổi.

Có nhiều sinh viên có trình độ tiếng Nhật thấp và sinh viên gặp khó khăn trong việc trả học phí. Vì 70% số người chưa biết là sinh viên nghiên cứu, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Bộ giáo dục đã đình chỉ việc nhận hồ sơ của du học sinh mới trong thời điểm hiện tại.

Theo chế độ mới, mỗi trường đại học báo cáo cho Bộ Giáo dục, Văn hóa những sinh viên bỏ học hoặc những sinh viên bị đuổi khỏi trường mỗi tháng. Nếu nó không được cải thiện ngay cả sau khi được hướng dẫn, Bộ Giáo dục sẽ thông báo cho Bộ Tư pháp là “tuyển sinh đại học không phù hợp”. Bộ Tư pháp sẽ đình chỉ việc tư cách lưu trú để đi du học cho sinh viên mới nhập học cho đến khi nó được cải thiện. Bộ Giáo dục, Văn hóa là một chế độ mới, và nếu mỗi trường đại học chấp nhận sinh viên nước ngoài vào các khóa học ngoài các khóa học thông thường, họ sẽ kiểm tra xem liệu nó có khả năng tiếng Nhật tương đương với tuyển sinh đại học hay không. Đối với du học sinh ở các khoa khác nhau, chúng tôi sẽ thiết lập các tiêu chuẩn mới để đảm bảo chất lượng như số lượng giáo viên. Chính phủ đã tích cực chấp nhận chương trình 300.000 sinh viên nước ngoài. Tổng số sinh viên nước ngoài tính đến năm tài khóa 2006 là khoảng 29.000, khoảng 130.000 so với năm năm trước. Mặt khác, số lượng sinh viên bất hợp pháp đã tăng lên 4.708 vào ngày 19 tháng 1.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*